Từ khóa: tốt cho sức khỏe

Tác dụng hữu ích của ion âm

Tác dụng hữu ích của ion âm Tác dụng hữu ích của ion âm

A. Tác dụng với môi trường sống: 1. Tác dụng lọc sạch không khí: Các chất gây ô nhiễm tồn tại trong không khí là các loại khí thải như các loại khí gas, axit lưu huỳnh, nitrogen monoxide, carbon monoxide, khí ozon và các loại chất hữu cơ khác… những chất thải này góp phần hình ...