Từ khóa: thị trường máy lọc khí

Sử dụng máy lọc không khí

Sử dụng máy lọc không khí Sử dụng máy lọc không khí

Máy lọc không khí (MLKK) được hiểu nôm na như một thiết bị đối lưu không khí. Trong máy có một bộ phận làm nhiệm vụ hút phần không khí chứa bụi, tạp chất (trong một không gian nhất định) qua màng lọc HEPA (High efficiency particulate air) và carbon. Màng lọc này có thể ...