Từ khóa: thanh lọc khí co2

Công nghệ mới giúp thanh lọc khí CO2

Công nghệ mới giúp thanh lọc khí CO2 Công nghệ mới giúp thanh lọc khí CO2

Các giải pháp và công nghệ hạn chế lượng khí thải CO2, điển hình là các giải pháp sau đây: 1. BECCS Theo nhà phân tích năng lượng Jennifer Milne, một trong những công nghệ hứa hẹn nhất hiện nay là BECCS – hệ thống tổng hợp năng lượng sinh học bằng cách thu hồi và lưu ...