Từ khóa: Quần đảo solomon

5 đảo trên Thái Bình Dương biến mất vì biến đổi khí hậu

5 đảo trên Thái Bình Dương biến mất vì biến đổi khí hậu 5 đảo trên Thái Bình Dương biến mất vì biến đổi khí hậu

Các nhà nghiên cứu tại Úc đã có những xác nhận khoa học đầu tiên về tác động của biến đổi khí hậu trên bờ biển Thái Bình Dương. Những hòn đảo biến mất là một phần của quần đảo Solomon, quần đảo đã chứng kiến mực nước biển dâng lên 10mm mỗi năm trong vòng ...