Từ khóa: nguyên tắc hoạt động

Máy lọc không khí hoạt động trên nguyên tắc nào?

Máy lọc không khí hoạt động trên nguyên tắc nào? Máy lọc không khí hoạt động trên nguyên tắc nào?

KS Nguyễn Huy Bạo, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự: Máy lọc không khí hoạt động trên nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp lắng bụi bằng cách ion hóa các chất độc hại trong môi trường. Dựa trên nguyên tắc các phần tử mang điện tích trái dấu sẽ hút ...