Từ khóa: Năng lượng

Biến khí thải CO2 thành pin

Biến khí thải CO2 thành pin Biến khí thải CO2 thành pin

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore, bang California, năng lượng dư thừa được lưu giữ trong các "cục pin" CO2 ở hai dạng áp suất và nhiệt. Năng lượng dư thừa dùng để chạy một máy bơm, đưa CO2 ở trạng thái siêu tới hạn (trạng thái giữa lỏng và ...