Từ khóa: Khí nhà kính

Dùng đất để giảm quá trình thải khí nhà kính

Dùng đất để giảm quá trình thải khí nhà kính Dùng đất để giảm quá trình thải khí nhà kính

Đất có một đặc tính quan trọng ít được chú ý: Khả năng cô lập carbon, giảm phát thải khí nhà kính. Các nhà khoa học đang nghiên cứu lợi ích này để tìm giải pháp chống biến đổi khí hậu. Trong không khí hiện có khoảng 830 tỷ tấn carbon. Mỗi năm, con người thải ...