Từ khóa: Daikin Streamer

Công nghệ lọc không khí Daikin streamer

Công nghệ lọc không khí Daikin streamer Công nghệ lọc không khí Daikin streamer

“Streamer Discharge” là một loại phóng điện plasma trong đó các electron tốc độ cao va chạm với các phân tử oxy và nitơ, mà sau đó trở thành thành viên phân tử mới và có khả năng oxy hóa phân hủy của các phân tử vi khuẩn. Đây là loại phóng điện tử có ...