Từ khóa: Cop21

Bảo vệ đại dương là bảo vệ khí quyển

Bảo vệ đại dương là bảo vệ khí quyển

Phát biểu trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ hành động" tại COP21, Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal tuyên bố "Đại dương là một giải pháp chống biến đổi khí hậu". Đối với vấn đề này, Pháp đã đưa ra một số cam kết cụ thể, như yêu cầu cộng đồng quốc tế ...