Từ khóa: Clostridium autoethanogenum

Ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp

Ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp Ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp

Địa điểm lựa chọn xây dựng nhà máy là Ghent (Bỉ), việc sản xuất ethanol sẽ bắt đầu từ giữa năm 2017. Tổng công suất ban đầu là 16.000 tấn. Đến năm 2018, khi hoàn thành giai đoạn hai, công suất sẽ là 47.000 tấn/năm. Cơ sở đầu tiên có quy mô thương mại của châu ...